ગુજરાતી

માં નવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવણ1નવેણ2નવેણ3

નવણ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નવેણ; નાહ્યાધોયા વગર જ્યા જઈ ન શકાય એવી જગા (જેમ કે, રસોડું કે ચોકો કે સેવાપૂજા).

 • 2

  કોઈને અડકાય નહિ એવી જમતાં પહેલાની સોળી હાલત.

ગુજરાતી

માં નવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવણ1નવેણ2નવેણ3

નવેણ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાહ્યાધોયા વગર જ્યાં જઈ ન શકાય એવી જગા (જેમ કે, રસોડું કે ચોકો કે સેવાપૂજા).

 • 2

  કોઈને અડકાય નહિ એવી જમતાં પહેલાની સોળી હાલત.

મૂળ

प्रा. ण्हाण =નાહવું, ण्हवण ઉપરથી

ગુજરાતી

માં નવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવણ1નવેણ2નવેણ3

નવેણ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાહ્યાધોયા વગર જ્યા જઈ ન શકાય એવી જગા (જેમ કે, રસોડું કે ચોકો કે સેવાપૂજા).

 • 2

  કોઈને અડકાય નહિ એવી જમતાં પહેલાની સોળી હાલત.