નવધાભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવધાભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નવ પ્રકારની ભક્તિ (શ્રવણ, કીર્તન,સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, સખ્ય; દાસ્ય અને આત્મનિવેદન).