નવનેજાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવનેજાં થવાં

  • 1

    મહા મુશ્કેલી પડવી.