નવનેજાં પાણી ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવનેજાં પાણી ઊતરવું

  • 1

    મહા મુશ્કેલી પડવી.