ગુજરાતી

માં નવસરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવસર1નવસેર2નવસેરું3નવેસર4

નવસર1

વિશેષણ

 • 1

  નવ સેરનું; નવસેરું.

મૂળ

સર૰ हिं., सं. नवसर

ગુજરાતી

માં નવસરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવસર1નવસેર2નવસેરું3નવેસર4

નવસેર2

વિશેષણ

 • 1

  નવ સેરનું.

મૂળ

જુઓ નવસર

ગુજરાતી

માં નવસરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવસર1નવસેર2નવસેરું3નવેસર4

નવસેરું3

વિશેષણ

 • 1

  નવ સેરનું.

મૂળ

જુઓ નવસર

ગુજરાતી

માં નવસરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવસર1નવસેર2નવસેરું3નવેસર4

નવેસર4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ફરીથી શરૂ કરીને.

મૂળ

નવો+સળ?