નવાઈ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવાઈ થવી

  • 1

    કાંઈ નવું-અપૂર્વ બનવું.