ગુજરાતી

માં નવાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવાણ1નવાણુ2નવાણું3

નવાણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જળાશય.

મૂળ

सं. निपान, प्रा. णिवाण

ગુજરાતી

માં નવાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવાણ1નવાણુ2નવાણું3

નવાણુ2

વિશેષણ

  • 1

    '૯૯'.

મૂળ

सं. नवनवति, प्रा. णवणौइ

ગુજરાતી

માં નવાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવાણ1નવાણુ2નવાણું3

નવાણું3

વિશેષણ

  • 1

    '૯૯'.

મૂળ

सं. नवनवति, प्रा. णवणौइ