નવાણુ વસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવાણુ વસા

  • 1

    ઘણું કરીને; મોટે ભાગે; લગભગ પૂરું.