નવારસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવારસ

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ

નવારસુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવારસુ

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ

નવારસું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવારસું

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ