નેવાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેવાં પડવાં

  • 1

    નેવાંએ વરસાદનું પાણી નીચે પડવું.