નવો રાજા નવી પ્રજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવો રાજા નવી પ્રજા

  • 1

    નવેસરથી નવું થવું તે; યુગપલટો.