નવે અવતાર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવે અવતાર આવવું

  • 1

    જીવલેણ આફત કે માંદગીમાંથી બચીજવું.