નવ ટકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવ ટકા

  • 1

    પૈસાની કોઈ અનિશ્ચિત સંખ્યા.

  • 2

    કશું ન આપવું તે.