નેવે પાણી આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેવે પાણી આવવાં

  • 1

    નેવાં ઉપરથી પાણીની ધાર ચાલે તેટલો વરસાદ થવો.