નસકોરામાં ઊંટ જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસકોરામાં ઊંટ જવાં

  • 1

    અતિશય મગરૂરી રાખવી.