નસકોરાં બોલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસકોરાં બોલવાં

  • 1

    ઊંઘમાં નાકમાંથી (ઘોરવાનો) અવાજ થવો.