નસકોરી ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસકોરી ફૂટવી

  • 1

    નસકોરી ફાટીને લોહી નીકળવું.