નસ્તર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસ્તર મૂકવું

  • 1

    શરીર ઉપર વાઢકાપ કરવાની ક્રિયા કરવી.