નસેનસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસેનસ

  • 1

    તદ્દન (જૂઠું).

  • 2

    આખા શરીરમાં (વ્યાપી જવું).