નસાડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસાડી જવું

  • 1

    પારકી સ્ત્રીને ભગાડી જવી-લઈ ને નાસી જવું.