નસાડી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસાડી મૂકવું

  • 1

    હાંકી કાઢવું; હરાવી કાઢવું.