નસીબનું ઊંધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબનું ઊંધું

  • 1

    કમભાગી.