નસીબનું પાંદડું ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબનું પાંદડું ફરવું

  • 1

    ભાગ્યદશા ફરવી; ચડતી થવી.