નસીબ કોઈને વેચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબ કોઈને વેચવું

  • 1

    કોઈના ઉપર આધાર રાખવો.