નસીબ દેખાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબ દેખાડવું

  • 1

    જોશી પાસે ભાગ્યદશા તપાસવી.