નસીબ ફૂટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબ ફૂટલું

  • 1

    કમભાગી.