નસીબ ફરી વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબ ફરી વળવું

  • 1

    પડતી દશા થવી; નુકસાન થવું.