નસ પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસ પકડવી

  • 1

    રગ પારખવી; મૂળ કે સાચું કારણ કે પ્રકૃતિ શોધી કાઢવી.