નેહરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેહરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નહેરી-તેલ.

મૂળ

નેહ પરથી?

નહેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નહેરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથામાં નાખવાનું તેલ.

 • 2

  નહેરથી પીતી જમીન.

નહેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નહેરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નહેરથી પીતી જમીન.