ગુજરાતી

માં નહેરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નહેરી1નહેરી2

નેહરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નહેરી-તેલ.

મૂળ

નેહ પરથી?

ગુજરાતી

માં નહેરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નહેરી1નહેરી2

નહેરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથામાં નાખવાનું તેલ.

 • 2

  નહેરથી પીતી જમીન.

ગુજરાતી

માં નહેરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નહેરી1નહેરી2

નહેરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નહેરથી પીતી જમીન.