નહિ સરખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નહિ સરખું

  • 1

    નહિ જેવું.

  • 2

    નજીવું.