ગુજરાતી

માં નહીંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નહીં1નેહી2

નહીં1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ના.

ગુજરાતી

માં નહીંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નહીં1નેહી2

નેહી2

વિશેષણ

  • 1

    સ્નેહી.