નાકની દાંડીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકની દાંડીએ

  • 1

    સીધે રસ્તે; સામે મોંએ.