નાકની દાંડી સામે આંખો રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકની દાંડી સામે આંખો રાખવી

  • 1

    પ્રમાણિક રહેવું.