નાકમાં ઊંટ ચાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકમાં ઊંટ ચાલવાં

  • 1

    ખૂબ ગર્વ હોવો.