નાકમાં ગંધ ન માવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકમાં ગંધ ન માવી

  • 1

    અતિ ગર્વિષ્ઠ હોવું.