નાક કાપે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક કાપે એવું

  • 1

    બુઠ્ઠું; ધાર વિનાનું.