નાક ગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક ગળવું

  • 1

    નાકમાંથી લીંટ કે પાણી ઝર્યાં કરવું.