નાક ઘસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક ઘસવું

  • 1

    અત્યંત દીન ભાવે શરણે જવું.