નાકું ચુકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું ચુકાવવું

  • 1

    આડે રસ્તે જઈને જકાત ન ભરવી; નાકાબંધીમાંથી છટકી જવું.