નાક નસીકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક નસીકવું

  • 1

    નાકમાંથી લીંટ સાફ કરવું.