નાકું પરોવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું પરોવવું

  • 1

    સોયના નાકામાં દોરો પરોવવો.