નાકું બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું બેસાડવું

  • 1

    જકાતી થાણું નાખવું.

  • 2

    વેહમાં બોરિયાં મૂકવાં.