નાકું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું ભરવું

  • 1

    નાકું ચૂકવવું; નાકાનો કર આપવો.