નાકું રોકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું રોકવું

  • 1

    પ્રવેશ ન થવા દેવો; પ્રવેશદ્વાર આગળ રોકાણ કરવું.