નાક લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક લેવું

  • 1

    આબરૂ લેવી.

  • 2

    સામાનું નાક સાફ કરવું.

નાકું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકું લેવું

  • 1

    નાકાનો કર લેવો.