નાકે લીટી તાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકે લીટી તાણવી

  • 1

    અત્યંત દીનપણે શરણે જવું.