નાક વહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક વહેવું

  • 1

    નાકમાંથી પાણી નીકળવું.