નાક સાફ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક સાફ કરવું

  • 1

    નાક નસીકવું.