નાંખી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાંખી મૂકવું

  • 1

    લઈને સંઘરી કે સાચવી રાખવું.

  • 2

    કાઢવા જેવું હોવા છતાં રાખવું-સંઘરવું.