નાંખી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાંખી રાખવું

  • 1

    લઈને સંઘરી કે સાચવી રાખવું.

  • 2

    કાઢવા જેવું હોવા છતાં રાખવું-સંઘરવું.